Arhiva, Vesti

Više jezika-šira vizija života

CSD sprovodi projekat pod nazivom „Više jezika-šira vizija života“ podržan od strane Kancelarije poverenika za jezike pri Kancelariji premijera. Glavni cilj projekta jeste podizanje svesti mladih ljudi o važnosti poštovanja prava na upotrebu jezika, njihova edukacija o mehanizmima i načinima koje mogu koristiti u ostvarivanju svojih prava, ali i njihovo uključenje u promociju istih, kroz vršnjačku edukaciju i prenos na šire grupe. Takođe, u školama na teritoriji opštine Gračanica po prvi put će se uraditi svojevrsna procena stanja po pitanju poznavanja jezika drugih zajednica uz maksimalnu promociju Kancelarije poverenika za jezike, njihovog mandata i mehanizama za žalbe.

U okviru projekta odabraće se srednjoškolci/ke kako bi postali deo akcionog tima koji će proći obuku za trenere i biće osposobljeni da samostalno rade na podizanju svesti građana i promociji o postojećim zakonima i mehanizmima za zaštitu njihovih prava na upotrebu jezika. Akcioni tim će proći kroz proces istraživanja javnog mnjenja, obuku za trenere i promotere, samostalni rad na organizovanju predavanja o Zakonu o upotrebi jezika i mehanizmima zaštite i funkcionalnosti Kancelarije poverenika za jezike svojim vršnjacima, kao i organizovanje takmičenja u slanju žalbi putem „Language Officer“-a, o kršenju Zakona o upotrebi jezika.

Za sve srednjoskolce/ke koji žele da postanu deo akcionog tima i bore se za svoja prava trebaju popuniti formular ili doći lično u kancelariju CSD-a koja se nalazi u ulici Cara Lazara, bb. (preko puta Spektar Marketa), 10 500 Gračanica.

Formular možete popuniti OVDE.