Arhiva, Vesti

Ženska inicijativa prezentovala rezultate istraživanja

Neformalna grupa žena iz Gračanice prezentovala je rezultate dvomesečnog istraživanja koje je sprovedeno na teritoriji opštine Gračanica.

Na osnovu uzetih uzoraka najviše anketiranih žena i to 54% bilo je sa završenom srednjom školom, a blizu 60% ispitanica je u braku. Ono što jeste zapanjujuće, a to pokazuju rezultati istraživanja je to da čak 42% žena na teritoriji opštine je nezaposleno, a da čak ni jedna od anketiranih žena nema firmu u svom vlasništvu. Rezultati govore i to da na teritoriji opštine Gračanica najveći broj žena (više od 70%) u svom vlasništvu nema nikakvu nekretninu, a najveći broj smatra da uloga žena na selu nije dovoljno vrednovana.

Anketom koju je sprovela Ženska inicijativa opštine Gračanica obuhvaćeno je i ispitivanje žena na uslove rada pa je analizom konstatovano da se na radnom mestu više uvažava stručno mišljenje muškarca u odnosu na mišljenje žena.

Zakljućeno je i to da žene još uvek nisu u dovoljnoj meri zastupljene na mestima na kojima se donose odluke, a kao prioritete ispitanice su navele političku i ekonomsku stabilnost, zaposlenje, edukaciju, kao i školovanje i zaposlenje dece.

Podaci iz ovog istraživanja trebalo bi da budu jasna smernica u izradi budućeg Akcionog plana.