Arhiva, Vesti

Formiranje Foruma žena lidera Pomoravlja

Neformalne grupe žena iz opština Ranilug, Klokot i Parteš sa kojima saradjuje CSD u okviru projekta podržanog od strane The Olof Palme International Centra, pod sloganom Aktivna žena u zajednici, uzimaju učešće u osnivanju Foruma Žena Lidera Pomoravlja.

Sastanak na kome se dogovaralo o osnivačkoj skupštini foruma organizovan je od strane Udruženja Žena Povratnika „Naš Dom“ iz Novog Brda u okviru projekta “Učešće žena u javnom i političkom životu na lokalnom nivou“ podržanog od strane Američke ambasade sa kancelarijom u Prištini. Na sastanku se govorilo o potrebama jednog ovakvog foruma, jer su kako su istakle prisutne, žene u pomoravlju do sada bile neorganizovane, pa se njihov glas slabo i čuje, kako na celom Kosovu, tako i u samom pomoravlju.

Osnivačka Skupština Foruma je zakazana za dve nedelje, a navedeno je da će pored pomenutih opština forum pozvati i žene iz Štrpca da im se pridruže, kao i to da će vrata foruma biti otvorena i za članice ostalih zajednica koje žive u ovim opštinama.