Arhiva, Vesti

CEC u službi mladih

Mladi Srbi zabrinuti za svoju budućnost na Kosovu

Nezadovoljavajući položaj mladih Srba na Kosovu dodatno je pogoršala epidemija korona virusa, kažu mladi ljudi iz opštine Gračanica, tvrdeći da su i pre i posle živeli u izolovanim sredinama, a u „improvizovanim uslovima“. Mladi smatraju da se i lokalne i centralne institucije dovoljno ne angažuju kako bi poboljšale položaj mladih iz svih zajednica i da ih se donosioci odluka koriste samo u predizbonim kampanjima, kako bi obećanjima osvojili političke poene. O položaju mladih Srba na Kosovu, danas su govorili Tamara Vučić iz „Centra za mir i toleranciju“ i Petar Đorđević iz „Mlade aktivne Gračanice“, na debati „CEC u službi mladih“.

Nezadovoljavajući kvalitet života isključivo u ruralnim sredinama, još uvek krhka sloboda kretanja, nedovoljan izbor zanimanja u srednjim školama, udaljeni univerzitetski centri u kojima mogu da se školuju na svom jeziku, nedostatak posla u struci i niska primanja, kao i nedostatak kulturnih događaja, najvažniji su razlozi što mladi Srbi žele da odu sa Kosova, složili su se Tamara Vučić i Petar Đorđević, dodavši da bi rešenje za ublažavanje problema bilo otvaranje barem jedne visokoškolske institucije na teritoriji opštine Gračanica.

Iz lokalne samouprave poručuju da ulažu u mlade, renoviraju škole, grade stanove za mlade bračne parove, otvaraju radna mesta, a i organizacije civilnog društva, pomažu koliko je u njihovoj moći. Međutim, učesnici debate, kao i anketirani mladići i devojke, misle da se o tome više priča, nego što je to vidljivo na terenu. Rad na sebi, formalno i neformalno obrazovanje, građanski aktivizam i neprestana borba za bolje sutra uz otbvoren i jasan nastup pred donosiocima odluka, obavezno je kako bi mladi Srbi, ali i sotali, napredovali i bili uspešni, stav je Tamare Vučić i Petra Đorđevića. Oni takođe pozivaju mlade iz većinske zajednice na saradnju, jer su problemi mladih na Kosovu zajednički, bez obzira kojoj zajednici pripadaju.

Debatu „CEC u službi mladih“, održanu u Centru građanske energije, organizovala je NVO „Komunikacija za razvoj društva“, uz podršku Kosovske fondacije za otvoreno društvo, u saradnji sa NVO „Omonia“, a u okviru projekta „Energija u doba korone“.

Izvor; http://gracanicaonline.info/2021/01/15/mladi-srbi-zabrinuti-za-svoju-buducnost-na-kosovu/