Arhiva

Edukativno informativna kampanju u opštini Ranilug

NVO „Komunikacija za razvoj društva“ – CSD je u okviru projekta “Program podrške Opštini Ranilug u sprečavanju širenja pandemije Covid 19” organizovala edukativno informativnu kampanju u opštini Ranilug.

Tokom kampanje razgovaralo se o tomee koliko je bitno boriti se protiv virusa COVID-19, ali i o važnosti prevencije, poštovanju propisanih mera zaštite i slično, a deljen je promotivni material, kao i anti-covid mini paketići koji u sebi sadrže informativnu brošuru, maske, rukavice i sredstva za dezinfekciju ruku kao najneophodniji materijal tokom pandemije.

Cilj pomenutog projekta jeste organizovanje jake kampanje na teritoriji cele opštine Ranilug i pružanje podrške svim institucijama a pretežno zdravstvenim , kao i pružanje pomoći stanovništvu i ugroženim grupama kroz set inovativnih, informativnih, obrazovnih i humanitarnih aktivnosti.

Projekat “Program podrške Opštini Ranilug u sprečavanju širenja pandemije Covid 19” podržan je od strane Opštine Ranilug kroz program “,,Ublažavanje posledica i upravljanje situacijom nastalom pandemijom korona virusa COVID – 19 u oblasti zdravstva, socijale, obrazovanja, poljoprivrede i u drugim oblastima“.