Arhiva

Podela humanitarnih prehrambrenih i higijenskih paketa u opštini Parteš

NVO „Komunikacija za razvoj društva“ – CSD u saradnji sa predstavnicima Opštine Parteš organizovala je podelu prehrambrenih i higijenskih paketa za najugroženije porodice na teritoriji opštine Parteš.

CSD je u saradnji sa opštinskim odeljenjima koja se bave socijalnom i zdravstvenom zaštitom, kao i sa postojećim nevladinim organizacijama koje se bave humanitarnim radom, sastavila listu najugroženijih članova/porodica ove opštine. Njima su dostavljeni paketi humanitarne pomoći koji su u sebi sadržali osnovne prehrambrene i higijenske proizvode.

Podela paketa prehrambrenih i higijenskih proizvoda organizovana je u okviru projekta .„Program socijalne pomoći za najugroženije stanovnike opštine Parteš”. Cilj ovog projekta jeste organizovanje jake humanitarne kampanje u okviru koje će se najugroženijim porodicama i individuama sa teritorije opštine Parteš pružiti adekvatna pomoć u vidu socijalnih davanja – dostave humanitarnih prehrabmenih i higijenskih paketa.

Pomenuti projekat podržan je od strane Opštine Parteš kroz program “,,Ublažavanje posledica i upravljanje situacijom nastalom pandemijom korona virusa COVID – 19 u oblasti zdravstva, socijale, obrazovanja, poljoprivrede i u drugim oblastima“.