Arhiva

Edukativno informativna kampanju u Ropotovu

Kampanja podizanja svesti meštana opštine Ranilug o tome koliko je bitno boriti se protiv virusa COVID-19, ali i o važnosti prevencije, poštovanju propisanih mera zaštite organizovana je i u Ropotovu postavljanjem informativnog pulta gde su građanima pružane važne informacije o koronavirusu. Osim informisanja građana usmenim putem njima je deljen i promotivni material, kao i anti-covid mini paketići koji u sebi sadrže informativnu brošuru, maske, rukavice i sredstva za dezinfekciju ruku.

Pored toga, promotivni material deljen je i svim institucijama na teritoriji mesta Ropotovo (dom zdravlja, dom kulture, osnovne i srednje škole), a volonteri CSD-a obeležili su ova javna mesta oznakama o poštovanju distance samolepljivim znakovima.

CSD je kampanju organizovala u okviru projekta “Program podrške Opštini Ranilug u sprečavanju širenja pandemije Covid 19”.

Cilj ovog projekta jeste organizovanje jake kampanje na teritoriji cele opštine Ranilug i pružanje podrške svim institucijama a pretežno zdravstvenim , kao i pružanje pomoći stanovništvu i ugroženim grupama kroz set inovativnih, informativnih, obrazovnih i humanitarnih aktivnosti.

Pomenuti projekat podržan je od strane Opštine Ranilug kroz program “,,Ublažavanje posledica i upravljanje situacijom nastalom pandemijom korona virusa COVID – 19 u oblasti zdravstva, socijale, obrazovanja, poljoprivrede i u drugim oblastima“.