Arhiva

Edukativno informativna kampanja u opštini Parteš

NVO „Komunikacija za razvoj društva“ – CSD organizovala je edukativno informativnu kampanju u Pasjanu, opština Parteš.

Kampanja podizanja svesti meštana o tome koliko je bitno boriti se protiv virusa COVID-19, ali i o važnosti prevencije, poštovanju propisanih mera zaštite i zaštite od virusa, organizovana je postavljanjem informativnog pulta gde su građanima pružane važne informacije o koronavirusu, deljen im je promotivni material, kao i anti-covid mini paketići koji u sebi sadrže informativnu brošuru, maske, rukavice i sredstva za dezinfekciju ruku kao najneophodniji materijal tokom pandemije.

Osim toga, volonteri su promotivni materijal distributovali i svim institucijama u mestu Pasjane i obeležili javna mesta oznakama o poštovanju distance u vidu samolepljivih znakova.

Kampanja je organizovana u okviru projekta “Program podrške Opštini Parteš u sprečavanju širenja pandemije Covid 19”.Cilj ovog projekta jeste organizovanje jake kampanje na teritoriji cele opštine Parteš i pružanje podrške svim institucijama, prvenstveno zdravstvenim , kao i pružanju pomoći stanovništvu i ugroženim grupama kroz set inovativnih, informativnih, obrazovnih i humanitarnih aktivnosti.

Pomenuti projekat podržan je od strane Opštine Parteš kroz program ,,Ublažavanje posledica i upravljanje situacijom nastalom pandemijom korona virusa COVID – 19 u oblasti zdravstva, socijale, obrazovanja, poljoprivrede i u drugim oblastima“.