Vesti

Jednaka prava – jednake mogućnosti

NVO “Komunikacija za razvoj društva“-CSD u partnerstvu sa NVO „Gračanička omladinska inicijativa“-GYI organizovala je u sredu, 13. marta, u Štrpcu, prezentaciju informativne knjige „Jednaka prava=jednake mogućnosti“.

Informativna knjiga „Jednaka prava=jednake mogućnosti“, osim izveštaja istraživanja o pravima žena sprovednog u šest opština sa srpskom većinom (Gračanica, Štrpce, Novo Brdo, Ranilug, Parteš i Klokot) sadrži i preporuke za bolje poštovanja ženskih prava, a sve u skladu sa postojećim zakonima i mehanizmima koji postoje.

Prezentacija informativne knjige i debata sa učesnicima organizovana je u okviru projekta „Program osnaživanja žena za jednake mogućnosi“ podržnog od strane Američke Ambasade u Prištini.

Cilj projekta jeste prikazivanje trenutnog stanja u vezi sa pravima žena, informisanje o postojećim mehanizmima zaštite prava žena, kao i osnaživanje žena da svoja prava mogu da ostvare kao ravnopravne građanke društva.