Arhiva, Vesti

Lokalne samouprave i civilni sektor moraju da budu partneri zbog boljeg života svojih građana

Lokalne samouprave i civilni sektor moraju da budu pravi partneri kako bi svoje građane upoznali sa njihovim pravima i kako bi građani svoja prava koristili. Iako pred izbore svi kandidati za lokalne odbornike i gradonačelnika obećavaju da će opštine biti servis svojih građana, u praksi to nije tako, delom zbog nezainteresovanosti i neobaveštenosti samih građana, a delom zbog netransparentnog rada, kako izabranih predstavnika, tako i zaposlenih u lokalnim administracijama, kao i nedostatka ljudskih i materijalnih resursa. Nedostatak transparentnosti u radu opštinskih administracija i izabranih organa lokalne vlasti može se prevazići samo zajedničkim radom opštinskih službenika i izabranih predstavnika, organizacija civilnog društva, medija i samih građana. Ovo su zaključci sa završne konferencije u okviru projekta „Odgovorno društvo, transparentne opštine“, koji su uz podršku Kosovske fondacije za otvoreno društvo sprovele nevladine organizacije „Komunikacija za razvoj društva – CSD“ iz Gračanice i „Nova društvena inicijativa“ iz Severne Mitrovice.

Oko četrdesetak građana, predstavnika nevladinih organizacija, medija i opština: Gračanica, Ranilug, Novo Brdo, Parteš i Klokot, složili su se da je u budućnosti neophodna bolja saradnja predstavnika civilnog sektora i izvršne i zakonodavne lokalne vlasti, kako bi građani bili informisani o aktivnostima koje su važne za njihov život.

Predstavnici lokalnih samouprava koji su prisustvovali konferenciji složili su se da im je potrebno partnerstvo sa civilnim sektorom i medijima, da su otvoreni za saradnju i dobronamernu kritiku, ali i da im je potrebna pomoć u animiranju građana da se više uključe u procese donošenja odluka i opštinskih dokumenata.

Izvor: gracanicaonline.info