Vesti

Održana prezentacija istraživanja

Nevladina organizacija „Komunikacija za razvoj društva“ – CSD, dana 14.05.2014. godine, održala je radionicu na kojoj su predstavljeni rezultati istraživanja o poznavanju sudskog sistema na Kosovu.

Istraživanje čiji su rezultati prikazani na ovoj radionici urađeno je u sklopu projekta „Ima li pravde posle nepravde“ koji CSD implementira u saradnji sa NVO Advocacy Training and Resource Center – ATRC iz Prištine podržanog od strane USAID Kosovo u okviru programa „Povećanje svesti i učešće građana“. Pomenuto istraživanje imalo je za cilj prikupljanje informacija o tome koliko su ljudi iz zajednica informisani o radu sudova, koliko poznaju sudske procedure, i koji je nivo poverenja prema ovim institucijama. Proporcionalno u odnosu na broj stanovnika, a na osnovu podataka iz kosovske agencije za statistiku iz 2011. godine, CSD je ispitao ukupno 800 građana sa teritorije opština Gračanica, Ranilug, Klokot i Parteš. Prema podacima koji su prikazani videlo se da veoma mali broj građana koristi usluge kosovoskog suda, kao i to da jako mali broj građana ima poverenja u kosovski sudski sistem. Međutim, zabrinjavajuće je to što građani najmanje znaju o tome koji sudski sistem funkcioniše na Kosovu. Rezultatima sa istraživanja prisutni na radionici nisu bili iznenađeni i složili su se da su takve rezultate i očekivali.

Radionici su prisustvovali predstavnici srpskih i romskih nevladinih organizacija sa teritorije opštine Gračanica, predstavnica neformalne grupe žena, predstavnici kancelarije za informisanje iz Opštine Gračanica, predstavnici ATRC-a iz Prištine, predstavnici kancelarije za vezu sa sudovima, kao i predstavnici kancelarije Ombudsmana iz Gračanice.

Gračanica

Klokot

Parteš

Ranilug