Arhiva

Promotivna kampanja u opštini Novo Brdo

NVO „Komunikacija za razvoj društva“ – CSD organizovala je, u više navrata, promotivnu kampanju na teritoriji opštine Novo Brdo.

Kampanja podizanja svesti meštana o tome koliko je bitno boriti se protiv virusa COVID-19, ali i o važnosti prevencije, poštovanju propisanih mera zaštite i slično, organizovana je u selima i mahalama ove opštine. Tokom kampanje građanima su pružane važne informacije o koronavirusu, a sav promotivni materijal bio deljen i postavljan na vidnim mestima ovih naseljenih mesta.

Osim toga, volonteri su promotivni materijal distributovali i svim javnim institucijama na teritoriji opštine Novo Brdo i obeležavali javna mesta oznakama o poštovanju distance u vidu samolepljivih znakova.

Promotivne kampanje organizovane su u okviru projekta “Program podrške Opštini Novo Brdo u sprečavanju širenja pandemije Covid 19”.Cilj ovog projekta jeste organizovanje jake kampanje na teritoriji cele opštineNovo Brdo i pružanje podrške svim institucijama, a pretežno zdravstvenim , kao i pružanje pomoći stanovništvu i ugroženim grupama kroz set inovativnih, informativnih, obrazovnih i humanitarnih aktivnosti.

Pomenuti projekat podržan je od strane Opštine Novo Brdo kroz program “,,Ublažavanje posledica i upravljanje situacijom nastalom pandemijom korona virusa COVID – 19 u oblasti zdravstva, socijale, obrazovanja, poljoprivrede i u drugim oblastima“.