Arhiva, Vesti

Primeri dobre prakse  i umrežavanje

U organizaciji NVO Komunikacija za razvoj društva (CSD) predstavnici i organizacije članice Mreže za građanski aktivizam posetili su različite organizacije civilnog društva u Beogradu i Novom Sadu.

Učesnici su se u Beogradu sastali sa predstavnicima Trag fondacije, Evropskog pokreta u Srbiji, zatim Evropa Nostra Srbija, Fondacijom Jelena Šantić i predstavnicima Mreže za nasleđe Jugoistočne Evrope. Na ovim sastancima je predstavljen dosadašnji aktivizam, delovanje i ideje za budućnost. Od organizacija koje su bile domaćini ove studijske posete čuli smo različite mehanizme za funkcionisanje mreža, kako na lokalnom i nacionalnom nivou, tako i na regionalnom, te pregršt dobrih i loših primera umrežavanja i funkcionisanja različitih mreža i  benefita takvog delovanja.

Drugog dana posete učesnici su se sastali sa vodećim organizacijama iz Novog Sada koje deluju na teritoriji ovog grada, ali i na teritoriji cele Srbije. Poseta organizacijama Centar za regionalizam, Nezavisno društvo novinara Vojvodine i Vojvođanski građanski centar su bile veoma korisne za predstavnike mreže. Kroz praktične primere i iskustvo koje imaju domaćini su predstavili njihov dosadašnji rad i uspehe koje su postigli, predočili svoje ideje članovima mreže za dalje delovanje i preporuke za umrežavanje.

Studijska poseta vodećim organizacijama u Beogradu i Novom Sadu koje su deo različitih mreža imala je za cilj da prestavnicim i organizacijama članicama mreže predstavi pozitivne i negativne strane umrežavanja, kao i da se steknu neke osnove za dalje umrežavanje, a sve sa svrhom razvijanja grupnih i individualnih kapaciteta svih učesnika. Kao rezultat ove posete proistekle su inicijative za regionalno umrežavanje organizacija civilnog društva iz srpske zajednice na Kosovu.

Poseta organizacijama u Beogradu i Novom Sadu je još jedna od aktivnosti  ”Jačanje demokratije kroz aktivno učešće građana” podržanog od strane Međunarodnog Olof Palme Centra sa kancelarijom u Prištini.