Arhiva, Vesti

Kreativno učenje jezika

U organizaciji NVO Komunikacija za razvoj društva-CSD  održan je seminar na kom se okupilo 20-ak mladih iz srpske i albanske zajednice.

Cilj ovog seminara bio je da se na moderan i inovativan način, uz uključenje mladih ljudi, promoviše i podigne svest o važnosti poznavanja jezika drugih zajednica na Kosovu u cilju izgradnje demokratskog, modernog i multietničkog društva. Učesnici su kroz ovaj trodnevni seminar, učestvovanjem u više različitih kreativnih radionica imali prilike da, podeljeni u multietničke grupe, pre svega upoznaju jedni druge, zbliže se, ali i da uz pomoć VocUp platforme komuniciraju na maternjem jeziku druge zajednice.

Seminaru je, osim učesnika, prisustvovao i poverenik za jezike na Kosovu, g. Slaviša Mladenović. Prisustvo poverenika Mladenovića dodatno je inspirisalo ove mlade ljude da shvate važnost poznavanja jezika okruženja. On im je pored predstavljanja Kancelarije i njihovog rada, dao i dobre primere višejezičnosti u regionu naglasivši da je to što živimo u multietničkom društvu bogatstvo i da učenjem drugih jezika stvaramo sebi mogućnost za bolju budućnost.

Seminar “Više jezika, šira vizija života” održan je u Ohridu u okviru istoimenog projekta podržanog od strane Kancelarije poverenika za jezike na Kosovu.