Informacije o organizaciji

Recent Posts

“Skilful Youth” projekat uspešno realizovan

U Gračanici je tokom  protekle nedelje, 10. – 17. Marta,  nevladina organizacija „Komunikacijom do razvoja društva“ – CSD, organizovala trening na temu „Preduzetništvo“ kroz implementaciju projekta “Skiful Youth” podržanog od strane Evropske Komisije u sklopu programa Mladi u Akciji. Treninzi kao što je bio ovaj promovišu inicijative i kreativnost učesnika i imaju direktan uticaj na njihov budući rad sa […] 

Projekat “Skiful Youth”

Nevladina organizacija CSD implementira projekat “Skilful Youth” koji je podržan od strane Evropske Komisije u sklopu programa Youth in Action. Međunarodni trening koji će se održati kao glavna aktivnost ovog projekta u periodu od 10. do 17. marta ima za 30 mladih ljudi iz 10 zemalja Evrope sledeće ciljeve: –  Da se osnaže mladi bez […] 

“Roze i plavo” na RTK2

Kao jednu od aktivnosti povodom 8. marta Međunarodnog dana žena, a u sklopu projekta „Aktivna žena u zajednici“ podržanog od strane „Olof Palme International Center“, CSD u saradnji sa RTK2 na Dan žena prikazuje tv dokumentarac „Roze i plavo“. Film je nastao sredinom prošle godine tokom implementacije projekta „Žena u sistemu“ podržanog od UNDP-a. Film […] 

Pred kraj POČETKA

Seminar na temu „Izgradnja kapaciteta opštinskih info službi u Opštinama Gračanica i Ranilug“, proteklog vikenda na Ohridu, u Hotelu Riviera okupio je blizu trideset službenika iz obe Opštine. Seminar je organizovala NVO CSD u okviru projekta POČETAK. Seminar je pretposlednja u nizu aktivnosti koju je CSD organizovala u sklopu projekta „POČETAK – Projekat Odgovornog Časnog […] 

„Izrada strategije i Akcionog plana o boljem pružanju usluga i boljoj komunikaciji sa građanima u okviru svakog opštinskog odeljenja u Opštini Ranilug”

NVO Komunikacijom do razvoja društva – CSD u sastavu projekta „POČETAK – Projekat Odgovornog Časnog Efikasnog i Transparentnog Ambijenta na Kosovu” koji je podržan od Kosovske fondacije za otvoreno društvo, organizovala je radionicu čiji je cilj bio izrada strategije tj. akcionog plana za bolje i transparentnije informisanje javnosti o radu Opštine Ranilug. Radionica je održana […] 

Projekat CSDa pod nazivom POČETAK zašao u drugu fazu realizacije

Radionicu pod nazivom „Izrada novog tj. adaptacija postojećeg dokumenta/Uredbe o transparentnosti Opštine“ CSD organizovao je u Ranilugu i u Gračanici Projekat Odgovornog Časnog Efikasnog Transparentnog Ambijenta na Kosovu Početak je simboličan naziv za projekat koji realizuje CSD uz podršku Kosovske fondacije za otvoreno društvo. Cilj ovog projekta je ujedno i strateški cilj lokalne uprave: efikasniji […]