Arhiva

Dezinfekcioni tuneli u opštini Ranilug

NVO „Komunikacija za razvoj društva“ – CSD je u okviru projekta “Program podrške Opštini Ranilug u sprečavanju širenja pandemije Covid 19” organizovala nabavku, dopremanje i instalaciju dezinfekcionih tunela na teritoriji opštine Ranilug.

Uzimajući u obzir da se epidemija ne stišava i da je sve veći broj zaraženih svakog dana, a po procenama eksperata, ovaj vid dezinfekcije u mnogome može doprineti da se epidemija ublaži bar delimično. Postavljanje dezinfekcionih tunela, koji su se pokazali kao odlični u prevenciji širenja virusa, izvršeno je na četiri mesta, na teritoriji ove opštine. Jedan od tunela postavljen je ispred zgrade Opštine Ranilug, drugi je montiran i instaliran ispred COVID ambulante u selu Ranilug, treći ispred doma zdravlja u Ranilugu, dok je četvrti namenjen Centru za porodičnu medicinu u Ranilugu.

Dezinfekcioni tunel predstavlja čvrstu konstrukciju, koja sadrži mehanizam u vidu spreja koji ispušta dezinfekciono sredstvo na osobu koja prolazi kroz tunel, prilikom ulaska. Radi se o kružnom sistemu, koji se sastoji od niza prskalica za dezinfekciju odjeće, odnosno cele osobe. Tunel sadrži fotosenzitivnu aktivaciju i predstavlja koristan i efikasan sistem, koji će zasigurno dati pozitivne efekte u suzbijanju virusa COVID-19.

Projekat “Program podrške Opštini Ranilug u sprečavanju širenja pandemije Covid 19” podržan je od strane Opštine Ranilug kroz program “,,Ublažavanje posledica i upravljanje situacijom nastalom pandemijom korona virusa COVID – 19 u oblasti zdravstva, socijale, obrazovanja, poljoprivrede i u drugim oblastima“.