Arhiva

Društveni aktivizam, reorganizacija u doba korone

Covid19 pandemija utiče na sve sfere društvenog života, pa tako i na civilni sektor. Društveni aktivizam je za vreme pandemije znatno oslabio, te je iz tog razloga NVO Komunikacija za razvoj društva organizovala online diskusiju na temu „Društveni aktivizam, reorganizacija u doba korone“. Online diskusija održana je  23.08.2020. godine, a pozvani su bili predstavnici svih lokalnih NVO-a da učestvuju i daju svoje viđenje o trenutnom stanju društvenog aktivizma kako bismo pokušali da, zajedničkim snagama, rešimo trenutne probleme koje je izazvala pandemija, a tiču se društvenog aktivizma.

Na diskusiji smo pokušali da odgovorimo na brojna pitanja, kao što su: Kako da prilagodimo svoj rad novim okolnostima, a da ostanemo bezbedni? Kako da povećamo društveni aktivizam online, kako bi trebali da delujemo u budućnosti, kao i koji su to mehanizmi/alatke koje nam mogu pomoći da ostvarimo svoje ciljeve.

Učesnici su imali prilike da podele svoja iskustva u radu tokom pandemije, kao i da podele savete o tome kako su se oni prilagodili u novonastalim okolnostima vezanim za pandemiju Covid19 virusa.

Sanja Vuković koja se aktivno bavi društvenim aktivizmom u proteklih 10 godina, preporučila je niz alatki i saveta kako bi trebalo da delujemo u budućem periodu i ne neki način odradimo “restart” našeg delovanja što se tiče aktivnosti koje su vezane za društveni aktivizam.

Online društveni klubovi koje NVO Komunikacija za razvoj društva organizuje na platformi meet jitsi podržan je od strane Kosovske fondacije za otvoreno društvo – KFOS.