Arhiva

Podela humanitarnih paketa na teritoriji opštine Ranilug

NVO „Komunikacija za razvoj društva“ – CSD organizovala je još jednu akciju podele humanitarnih paketa za najugroženije porodice na teritoriji opštine Ranilug.

CSD je u saradnji sa opštinskim odeljenjima koja se bave socijalnom i zdravstvenom zaštitom, centrom za socijalni rad, kao i sa postojećim nevladinim organizacijama koje se bave humanitarnim radom, sastavila listu najugroženijih članova, kao i porodica pogođenih pandemijom, ove opštine. Njima su dostavljeni paketi humanitarne pomoći koji su u sebi sadržali osnovne prehrambrene proizvode i sredstva za higijenu.

Podela prehrambrenih i higijenskih paketa organizovana je u okviru projekta “Program podrške Opštini Ranilug u sprečavanju širenja pandemije Covid 19”. Cilj ovog projekta jeste organizovanje jake kampanje na teritoriji cele opštine Ranilug i pružanje podrške svim institucijama a pretežno zdravstvenim , kao i pružanju+e pomoći stanovništvu i ugroženim grupama kroz set inovativnih, informativnih, obrazovnih i humanitarnih aktivnosti.

Pomenuti projekat podržan je od strane Opštine Ranilug kroz program “,,Ublažavanje posledica i upravljanje situacijom nastalom pandemijom korona virusa COVID – 19 u oblasti zdravstva, socijale, obrazovanja, poljoprivrede i u drugim oblastima“.

Osim predstavnika CSD-a i volontera koji su angažovani u akciji podele paketa na teritoriji ove opštine učestvovali u akciji su učestvovali i predstavnici ove lokalne samouprave.